Детски развлекателен център Усмивки

Начало Безопасност

Безопасност

Всички съоръжения притежават необохимите сертификати за експлоатация.

Съоръженията са свързани с генератор за ток с автоматичен старт. В случай на спиране на тока или авария, генераторът предотвратява спадането на надуваемите съоръжения и евентуален проблем при други съоръжения.

Всички кабели са заземени и облицовани съгласно изискванията за преместваеми обекти.

Бънджи съоръженията разполагат с двойна защита на всеки елемент - система, предпазваща при късане на ластик, при повреда в ролките, осигурителни ленти.

 Съоръженията подлежат на ежедневен преглед за изправност на всички елементи.

Съоръженията се охраняват денонощно.

Съоръженията са под постоянно видеонаблюдение.

Служителите, работещи на бънджи съоръженията са преминали успешно курс за бънджи инструктори.

 

За контакти